biết

biết /  biết (also: biệt)
to know; 【separate, other】*
Frequency51
Grade1
Strokes5
Radical ⼑ + 5


Other Variants:
Unicode: U+522B -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARYClick on a character to navigate  As seen in


Grade 1biết biết  to know


Grade 1biệt biệt  【separate, other】*


Grade 3chobiết cho biết  to tell; to inform, to notify
 xin cho biết tên anh


Grade 3đặcbiệt đặc biệt  special; unusual


Grade 4biếtbao biết bao  so much, so many


Grade 4biếtđâu biết đâu  who knows, goodness knows


Grade 4phânbiệt phân biệt  to distinguish, to discern, to discriminate


Grade ?biếtđiều biết điều  reasonable, judicious, sensible


Grade ?biết𩈘mặt biết mặt  to know (someone) by sight


Grade ?khácbiệt khác biệt  different, unequal


Grade ?tạmbiệt tạm biệt  goodbye


Grade ?hiểubiết hiểu biết  to know, to be familiar with


Grade ?nhậnbiết nhận biết  to realize, to recognize; to identify


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Cantonese bit6
JapaneseOn BETSU BECHI
Korean PYEL
Mandarin BIE2 BIE4
Definition (Chinese) separate, other; do not

Occurrences of

phải biết1


không biết2


biết3


tôi biết yêu4𢞅
biết gì5
nhưng không biết6


biết một chữ6

𠬠𡦂
1 Bảo xích tiện ngâm, 1901
2 Pháp Việt đề huề chính kiến thư, 1914
3 * Thạch Sanh tân truyện, 1917
4 Tập án ông Phan Bội Châu, 1925
5 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937
6 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940