tây

tây /  tây  / west; western
Frequency #345
Grade2
Strokes6
Radical ⾑ + 0


Unicode: U+897F - 西  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade ?西tâytây tây  west; western


Grade ?vàng西tâyvàng tây vàng tây  gold and copper alloy


Grade ?𪰂phía西tâyphía tây phía tây  west, to the west


Community Contributions

táo西tâytáo tây táo tây  apple
edit

西TâyNguyênTây Nguyên Tây Nguyên  Central Highlands ( of Vietnam)
edit

西TâyTạngTây Tạng Tây Tạng  Tibet
edit

Đại西TâyDươngĐại Tây Dương Đại Tây Dương  Atlantic Ocean
edit

Tân西TâyLanTân Tây Lan Tân Tây Lan  New Zealand
edit

西TâyBanNhaTây Ban Nha Tây Ban Nha  Spain
edit

VươngQuốc西TâyBanNhaVương Quốc Tây Ban Nha Vương Quốc Tây Ban Nha  Kingdom of Spain
edit

* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese tây
Cantonese sai1
Hangul
HanyuPinlu xi(902) xī(738)
HanyuPinyin 42805.020:xī
JapaneseKun NISHI
JapaneseOn SEI SAI
Korean SE
Mandarin
Tang *sei
XHC1983 1226.160:xī
Definition (Chinese) west(ern); westward, occident