dương

dương /  dương  / ocean, sea
Frequency664
Grade3
Strokes9
Radical ⽔ + 6


Unicode: U+6D0B -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARYClick on a character to navigate  As seen in


Grade 3dươngdương dương  ocean, sea


Grade ?NamDươngNam Dương Nam Dương  Indonesia


Grade ?ĐôngDươngĐông Dương Đông Dương  Indochina


Grade ?ẤnĐộDươngẤn Độ Dương Ấn Độ Dương  Indian Ocean


Grade ?TháiBìnhDươngThái Bình Dương Thái Bình Dương  Pacific Ocean


Grade ?ChâuĐạiDươngChâu Đại Dương Châu Đại Dương  Oceania


Community Contributions

DươngcầmDương cầm Dương cầm  piano
edit

BắcBăngDươngBắc Băng Dương Bắc Băng Dương  Arctic Ocean
edit

NamĐạiDươngNam Đại Dương Nam Đại Dương  Antarctic Ocean
edit

Đại西TâyDươngĐại Tây Dương Đại Tây Dương  Atlantic Ocean
edit

* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese dương vdict.com
Cantonese joeng4
JapaneseOn YOU SHOU
Korean YANG
Mandarin YANG2 XIANG2 YANG3
Definition (Chinese) ocean, sea; foreign; western