dương

dương /  dương  / ocean, sea
Frequency #472
Grade3
Strokes9
Radical ⽔ + 6


Unicode: U+6D0B -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade 3dươngdương dương  ocean, sea


Grade ?NamDươngNam Dương Nam Dương  Indonesia


Grade ?ĐôngDươngĐông Dương Đông Dương  Indochina


Grade ?ẤnĐộDươngẤn Độ Dương Ấn Độ Dương  Indian Ocean


Grade ?TháiBìnhDươngThái Bình Dương Thái Bình Dương  Pacific Ocean


Grade ?ChâuĐạiDươngChâu Đại Dương Châu Đại Dương  Oceania


Community Contributions

DươngcầmDương cầm Dương cầm  piano
edit

BắcBăngDươngBắc Băng Dương Bắc Băng Dương  Arctic Ocean
edit

NamĐạiDươngNam Đại Dương Nam Đại Dương  Antarctic Ocean
edit

Đại西TâyDươngĐại Tây Dương Đại Tây Dương  Atlantic Ocean
edit

* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese dương
Cantonese joeng4
Hangul
HanyuPinlu yáng(296)
HanyuPinyin 31615.110:xiáng,yáng,yǎng
JapaneseKun NADA
JapaneseOn YOU SHOU
Korean YANG
Mandarin yáng
Tang iɑng
XHC1983 1334.020:yáng
Definition (Chinese) ocean, sea; foreign; western