làng

làng /  làng (also: lang)
village; 【corridor】*
Frequency #246
Grade2
Strokes12
Radical ⼴ + 9


Unicode: U+5ECA -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade 2lànglàng làng  village


Grade 2langlang lang  【corridor】*


Grade 4dânlàngdân làng dân làng  villager, villagers


Grade ?hànhlanghành lang hành lang  corridor, passage, gallery


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese lang
Cantonese long4
Hangul 낭 랑
HanyuPinyin 20890.030:láng
JapaneseKun WATADONO
JapaneseOn ROU
Korean LANG
Mandarin láng
XHC1983 0674.050:láng
Definition (Chinese) corridor, porch, veranda

Occurrences of

làng1


làng nào1


mỗi làng1


trong làng1

𥪝
cả làng1
1 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940