tự

tự /  tự (also: từ)
self; from, since
Frequency55
Grade1
Strokes6
Radical ⾃ + 0


Unicode: U+81EA -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARYClick on a character to navigate  As seen in


Grade 1tựtự tự  self


Grade 1từtừ từ  from, since


Grade 3tựnhiêntự nhiên tự nhiên  nature; natural


Grade 4tựdotự do tự do  freedom; free


Grade ?tựđộngtự động tự động  automatic


Grade ?từđótừ đó từ đó  from there on; since then


Grade ?tựtrịtự trị tự trị  autonomous, autonomy


Grade ?tự𠵴mìnhtự mình tự mình  self; unsolicited


Grade ?từ𥹰lâutừ lâu từ lâu  in a long time, long-since


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese tự vdict.com
Cantonese zi6
JapaneseOn SHI JI
Korean CA
Mandarin ZI4
Definition (Chinese) self, private, personal; from

Occurrences of

kể từ1


kể từ1


từ2


mình tự hỏi mình3

𨉟𠳨𨉟
1 Đại Nam quốc sử diễn ca, 1870
2 Pháp Việt đề huề chính kiến thư, 1914
3 * Ngọc Hoàng phổ độ tôn kinh quốc âm, 1937