< Index

Create new document

Corpus Documents

These documents are part of chunom.org's text corpus used for machine learning

Test the machine translation derived from this data!


cai vàng tân truyện
Author: unknown author, Khải Định Kỉ Mùi (1919)
Changed 4 months, 1 week ago
phankhanhtoan2002

Sự tích ông trạng Quỳnh
Author: unknown author, 1923
38%, 218 lines
Changed 5 months ago
Honoured Graduate Quỳnh
trung

Quốc âm thi tập
Author: Nguyễn Trãi, 1868, originally ca. 1440
100%, 160 lines
Changed 10 months, 1 week ago
trung

na mô tân chuyện
Author: Durand, Maurice M, ca. 1946-1956
32%, 47 lines
Changed 1 year, 1 month ago
RoderickL
𫱀
đổng thiên vương truyện hát ả đào
Author: unknown, ca. 1946-1956
7%, 81 lines
Changed 1 year, 1 month ago
NguynVitKhi

phật thuyết đại thánh mạt kiếp chân kinh
Author: unknown author
6%, 19 lines
Changed 1 year, 1 month ago
LecailliezLouis
⿰粦武
bài ca răn cờ bạc
Author: unknown author, 1921
COMPLETE 108 lines Changed 4 months, 1 week ago
phankhanhtoan2002
𡦂
chữ nôm
Author:
COMPLETE 13 lines Changed 9 months ago
Fixes for machine learning
trung
𧊉
Bướm Hoa Tân Truyện II
Author: unknown author, reprint 01/1916
COMPLETE 404 lines Changed 9 months, 3 weeks ago
Story of Butterflies and Flowers (woodblock version)
trung
𧊉
Bướm Hoa Tân Truyện
Author: unknown, ca. 1946-1956, originally 1896
COMPLETE 404 lines Changed 9 months, 3 weeks ago
Story of Butterflies and Flowers
trung
𤿰
trống quân tân truyện
Author: unknown, ca. 1946-1956
COMPLETE 79 lines Changed 9 months, 3 weeks ago
Antiphon on Literature, AB. 31
trung

lưu bình dương lễ tân truyện
Author: unknown author, 1919
COMPLETE 582 lines Changed 10 months ago
phankhanhtoan2002

huấn nữ diễn ca
Author: unknown, 1946-1956
COMPLETE 184 lines Changed 10 months ago
phankhanhtoan2002

phan bội châu tiểu sử ( trích )
Author: unknown author, 1926
COMPLETE 121 lines Changed 10 months, 1 week ago
phankhanhtoan2002

nguyễn đạt nguyễn sinh tân truyện
Author: unknown author
COMPLETE 251 lines Changed 10 months, 2 weeks ago
phankhanhtoan2002

thơ trần tế xương
Author: Trần Tế Xương
COMPLETE 36 lines Changed 11 months, 3 weeks ago
phankhanhtoan2002

quế sơn tam nguyên thi tập : cải lương phú
Author: Nghè Liên Bạt
COMPLETE 153 lines Changed 11 months, 3 weeks ago
Vietnamese Folk Theatre
trung
𥙩 𫯳
lấy chồng chung
Author: Hồ Xuân Hương
COMPLETE 8 lines Changed 1 year ago
Sharing a Husband
phankhanhtoan2002

Mỹ nữ cống hồ
Author: unknown author
COMPLETE 189 lines Changed 1 year ago
Story of a beautiful woman
trung

nhân vấn nguyệt đáp
Author: unknown author
COMPLETE 60 lines Changed 1 year ago
Dialogue with the Moon
trung