ông

ông /  ông  / man; Mr.
Frequency17
Grade1
Strokes10
Radical ⽻ + 4


Unicode: U+7FC1 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARYClick on a character to navigate  As seen in


Grade 1ôngông ông  man; Mr.


Grade 2đànôngđàn ông đàn ông  man, adult male person


Grade 3ôngông bà ông bà  man and woman; husband and wife


Grade 3ông𦓅giàông già ông già  elderly man; father


Grade 4ônglãoông lão ông lão  old gentleman


Grade ?ngưôngngư ông ngư ông  fisherman
 người câu cá, người đánh cá


Community Contributions

ôngkẹông kẹ ông kẹ  ogre
edit

* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese ông vdict.com
Cantonese jung1
JapaneseOn OU
Korean ONG
Mandarin WENG1 WENG3
Definition (Chinese) old man; father, father-in-law

Occurrences of

ông1


ông2


ông bà2
ông nguyễn3


ông ấy3𧘇
ông3


ông3


ông3


ông3


có một ông3

𠬠
1 Trống quân tân truyện, 1909
2 * Thạch Sanh tân truyện, 1917
3 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940