trình

trình /  trình  / schedule, agenda
Frequency #371
Grade2
Strokes12
Radical ⽲ + 7


Unicode: U+7A0B -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARY


As seen in Click on a character to navigate 


Grade ?trình trình  schedule, agenda


Grade ?chương trình chương trình  programme, schedule; computer program, software


Grade ?quá trình quá trình  process, course of events


Grade ?trình độ trình độ  level, degree, standard


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese trình
Cantonese cing4
Hangul
HanyuPinlu chéng(830)
HanyuPinyin 42607.020:chéng
JapaneseKun HODO HAKARU
JapaneseOn TEI
Korean CENG
Mandarin chéng
Tang djhiɛng
XHC1983 0138.090:chéng
Definition (Chinese) journey, trip; schedule, agenda