khi

khi /  khi  / when, while; case, circumstance
Frequency46
Grade1
Strokes12
Radical ⽋ + 8


Unicode: U+6B3A -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARYClick on a character to navigate  As seen in


Grade 1khikhi khi  when, while; case, circumstance


Grade 3𠓀trướckhitrước khi trước khi  before (at an earlier time)


Grade 3𥪝trongkhitrong khi trong khi  while, meanwhile


Grade 4khicó khi có khi  sometimes; perhaps, maybe


Grade 4khinàokhi nào khi nào  when


Grade 4đôikhiđôi khi đôi khi  sometimes, occasionally


Grade 4𠃣ítkhiít khi ít khi  rarely, seldom


Grade ?thườngkhithường khi thường khi  often, frequently


Grade ?𠇍mấykhimấy khi mấy khi  rarely, seldom, few times


Grade ?𡗉nhiềukhinhiều khi nhiều khi  sometimes; often times


Grade ?𡢐saukhisau khi sau khi  later, after, thereafter


Grade ?𣦍ngaykhingay khi ngay khi  instantly


* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese khi vdict.com
Cantonese hei1
JapaneseOn GI KI
Korean KI
Mandarin QI1
Definition (Chinese) cheat, double-cross, deceive

Occurrences of

khi ra1

𠚢

𦋦
một khi2

𠬠
khi ấy2

𧘇
khi3


1 Bảo xích tiện ngâm, 1901
2 * Thạch Sanh tân truyện, 1917
3 * Sự tích ông Trạng Quỳnh, 1940