đức

đức /  đức  / virtue, ethics, morality; Germany, german
Frequency826
Grade3
Strokes15
Radical ⼻ + 12


Unicode: U+5FB7 -  —  Lookup at: UNICODE | MDBG | JDIC | VDICT | NOMFOUNDATION | NOMDICT | WIKTIONARYClick on a character to navigate  As seen in


Grade 3đứcđức đức  virtue, ethics, morality; Germany, german


Grade ?tiếngđứctiếng đức tiếng đức  german (language)


Grade ?nhânđứcnhân đức nhân đức  humane


Grade ?đứctinđức tin đức tin  creed, faith


Grade ?đứchạnhđức hạnh đức hạnh  righteousness and good character


Community Contributions

TựĐứcTự Đức Tự Đức  Emperor Tu Duc
edit

ĐếquốcĐứcĐế quốc Đức Đế quốc Đức  German Empire
edit

* 【Morphemic definitions are given in square brackets like these】

Unihan data

Vietnamese đức vdict.com
Cantonese dak1
JapaneseOn TOKU
Korean TEK
Mandarin DE2
Definition (Chinese) ethics, morality, virtue

Occurrences of

Đức Kỳ1


1 Pháp Việt đề huề chính kiến thư, 1914